Tjenester

  • Flyttetransport
  • Pakking av løsøre
  • Flyttevask
  • Transport av kunst
  • Lagring
  • Piano og flygel transport
  • Oversjøisk transport
  • Bedriftsflytting
  • Fullverdigforsikring
  • Oppvarmet møbel-lager med spesialkonstruerte lagringskasser

Kongstein Transport AS
Thranesgate 2, 3187 Horten
Tlf: 33 04 11 28
post@kongstein.no

norsk flytteforbund logo

Trygg-Media-Logo